al-Fawzân om namnet Âyah

Fråga: Jag har en släkting som heter Âyah, budskap. Måste hon byta namn?

Svar: Det syftar på ett universellt budskap och inte ett budskap i Qur’ânen. Det är ett universellt budskap. Det finns två budskap; ett universellt budskap och ett budskap i Qur’ânen. Förmodligen syftar de på budskapet som är ett av Allâhs skapelser.