al-Fawzân om namnen Muhyî-ud-Dîn och Taqiyy-ud-Dîn

Fråga: Är det tillåtet att ge namnet Muhyî-ud-Dîn till en person?

Svar: Det är okej. Taqiyy-ud-Dîn. Muhyî-ud-Dîn. Muhyî-ud-Dîn al-Baghawî. Det är hans smeknamn. Det är okej med sådana namn.