al-Fawzân om Muqbil al-Wâdi´îs kall i Jemen

Fråga: Vi hör talas om ett kall i Jemen som hölls av Shaykh Muqbil al-Wâdi´î och att det skall vara ett stöd till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall då han tog kunskap från detta lands lärda. Vad säger ni om detta?

Svar: Ja. Shaykh Muqbil (rahimahullâh) studerade i detta land vid det islamiska universitetet. Han lärde sig Tawhîd och återvände till Jemen. Han kallade till Allâhs religion och Tawhîd. Hans kall är bra utmed det vi hör och utmed resultaten. Allâh har gagnat med honom. Må Allâh förbarma Sig över honom.