al-Fawzân om Muqbil al-Wâdi´î och Saudiarabien

Jag har hört föreläsningen som den ädle Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î gav mot slutet av sitt liv. Däri klargör han sanningen och avvisar lögnen och erkänner Saudiarabiens fina drag då det tjänar islam och muslimerna. Det är en sann vittnesbörd från en ädel och kunnig man – må Allâh belöna honom på bästa sätt för det som han har åstadkommit i Jemen och andra ställen. Han har kallat till Allâhs religion, spridit nyttig kunskap och korrekt troslära och manat till att följa Sunnah. Må Allâh få andra att dra nytta av hans möda och belöna honom.