al-Fawzân om Muhammad Hassâns syn på varningar för avguderiet 1

Muhammad Hassân sade:

”Varför skall en hel predikan eller en hel föreläsning handla om gravdyrkan? Varför? Vad finns det för nytta av det? Du kan påminna om gravdyrkan på ett generellt och snabbt sätt. Det är olämpligt att du lägger ned all tid på ett ämne som är irrelevant för din del.”1

Fråga: Jag har hört hur vissa frågar varför en hel predikan, eller en hel föreläsning, skall handla om att det är avguderi att dyrka gravarna, vad det är för nytta med det och att man i stället kan trycka en allmän avhandling till utdelning. De säger att det är olämpligt att lägga ned all tid på något som är irrelevant. Vad anser ni om detta?

Svar: Det är en vilseledning och ett hat till kallet till Tawhîd och varningarna för avguderiet. Hur länge var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Makkah när han kallade till Tawhîd? Var han inte där under tretton år? Han kallade till Tawhîd innan han befalldes bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Fortsätt med att kalla till Tawhîd. Det är endast hycklaren eller hedningen som tycker att det är jobbigt. Det måste kallas till Tawhîd. Avguderiet måste klargöras. Det skall ske via föreläsningar, fredagspredikan och tal. Detta är ett krav. Detta är grunden som sändebuden kallade

till:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan sann gud än Jag – tillbe Mig!””2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh när han skickade honom till Jemen:

”Låt det första som du kallar dem till vara trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Om de accepterar det från dig, skall du lära dem att Allâh har förpliktigat dem att be fem gånger om dagen…”

Det finns trots allt ingen nytta av bönen eller några andra handlingar om de är blandade med avguderi. Avguderiet nollställer alla handlingar:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”3

Ingen handling gagnar om den är blandad med avguderi. Man måste koncentrera sig på den sanna trosläran och klargöra den och avguderiet som motstrider den. Det är ett krav.