al-Fawzân om Muhammad Hassâns syn på varningar för avguderiet 2

Fråga: Det finns en kallare som säger att en kallare inte bör tala alltför mycket om avguderiet kring gravarna och att det räcker att säga något snabbt i form av en påminnelse. Hans argument är att gravdyrkan existerar knappt idag…1

Svar: Jag söker skydd hos Allâh. Finns knappt idag? Vad är det som görs då runtom i världen? Är det inte gravar som dyrkas? Han förnekar verkligheten. Han är antingen okunnig eller också vilseledande. Dessa människor säger att man istället skall bekämpa palatsens avguderi och lämna gravarnas avguderi. Det är så de säger. Det vill säga att ni skall gå på makthavarna och ledarna och låta idoldyrkarna vid gravarna vara och inte säga något till dem. De är inställda på palatsens avguderi och inte på gravdyrkarnas avguderi.

1Muhammad Hassân sade:

”Varför skall en hel predikan eller en hel föreläsning handla om gravdyrkan? Varför? Vad finns det för nytta av det? Du kan påminna om gravdyrkan på ett generellt och snabbt sätt. Det är olämpligt att du lägger ned all tid på ett ämne som är irrelevant för din del.”

Se https://www.darulhadith.com/al-fawzan-om-muhammad-hassans-syn-pa-varningar-for-avguderiet/