al-Fawzân om Misyâr-äktenskapet

Publicerad: 2011-06-14
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh bit-Tâ’if” (62)
Datum: 1428-07-14/2007-07-28

 

Fråga: Många bröder undrar över Misyâr-äktenskapet som har blivit utspritt den senaste tiden.

Svar: Ett äktenskap har många syften. Det första är att både maken och makan undkommer otukt. För det andra skall man föröka sig. För det tredje skall maken ansvara för kvinnan. Hon skall nämligen vara under honom och hans säkerhet. Hon skall vara i hans hem och uppfostra hans barn och bevara hans egendom. De skall samarbeta. Han skall arbeta utomhus och hon skall arbeta inomhus. Var och en skall uppfylla sin skyldighet gentemot den andre. Detta är äktenskapets syften.

Vad gäller Misyâr-äktenskapet, så har det bara ett syfte och det är sex. Alla andra syften saknas. Hon kommer varken att vara under maken eller hans säkerhet. Hon kommer inte att vara sysselsatt med hemmet och inte heller kommer mannen att ha kontroll över henne. Han kommer inte veta var hon går ut. Han kommer inte att kunna uppfostra sina barn eller veta vad de gör. Misyâr-äktenskapet är i själva verket en förlust. De flesta av äktenskapets syften rinner ut i sanden.