al-Fawzân om mannen som sjunger till sin fru och namnet Mâriyah

publicerad
22.02.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/13537

Fråga: Får mannen sjunga till sin fru? Vad är domen för namnet Mâriyah?

Svar: Namnet Mâriyah är tillåtet. Det är ett tillåtet namn. Namnen är i princip tillåtna så länge de inte utgör en liknelse av de otrogna eller står för dyrkan av någon annan än Allâh som ´Abdul-Husayn, ´Abdul-Masîh, ´Abdul-Ka´bah och dylikt. Det är förbjudet. Alla andra namn är som sagt tillåtna.

Sång är inte tillåten. Sång är en typ av nonsens. Allâh sade:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

”Men det finns människor som betalar [historieberättarna för deras] historier för att [med deras hjälp], utan egen kunskap, locka [andra att avvika] från Allâhs väg.”1

I stället för att lyssna på Qur’ânen lyssnar de på sång. Sång är Satans röst och skrift medan Qur’ânen är Allâhs tal. Dessa två kan inte enas. Ibn-ul-Qayyim sade att kärlek till Qur’ânen och sång inte kan enas i ett hjärta. Du kan inte älska dem båda. Du skall älska Qur’ânen och påminnelse om Allâh (´azza wa djall). Om du sysselsätter dig med sång och nonsens, går du bort från påminnelsen om Allâh och Qur’ânen.

1 31:6