al-Fawzân om målinriktade Anâshîd

Fråga: Vad är domen för visor, även kallade för målinriktade Anâshîd? Är de innovationer som tillhör Sûfiyyahs handlingar eller finns det både förbjudna och tillåtna?

Svar: Anâshîd är en form av sånger. Det finns inga sånger som är tillåtna. De är ju sånger. Likaså tillhör de Sûfiyyahs religion som söker Allâhs närhet via dem. Eller också tillhör de Hizbiyyûns religion som de upphetsar ungdomarna med. De upphetsar ungdomarna med dessa visor och Anâshîd. Det finns inget gott i dem. I vilket fall som helst finns det inget gott i dem.