al-Fawzân om makans bön bakom maken II

Publicerad: 2012-12-24
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/node/12461

Fråga: Anses makens bön med makan vara en bön i samling om han har ett skäl till att inte be i moskén?

Svar: Nej. Det är ingen samlingsbön. Samlingsbönen sätts först i bruk med minst två män. Vad gäller makans bön med honom, ligger förträffligheten endast i att hon rättar sig efter honom.

Därtill skall hon inte stå bredvid honom. Det är inte tillåtet för henne att stå bredvid honom. Det står i vissa böcker att hon skall stå bredvid honom. Det är fel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att kvinnorna ber bakom männen. De skall inte stå bredvid dem om det så skulle vara en man och en kvinna.