al-Fawzân om kvinnlig bilköring

Publicerad: 2010-06-23
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Dagstidningen: ”al-Madînah”, del ”ar-Risâlah”
Datum: 1426-04-26/2005-06-03

 

1 – Att kvinnan hindras från att köra bil, vilket Âl Zulfah påstår, leder till att samhället förlorar en stor summa pengar för att de i stället får hämta chaufförer från utlandet.

Vi säger: Är ekonomisk förlust värre än förlorad kyskhet och heder så att vi låter den ekonomiska förlusten väga tyngre än den morala?

2 – Dr. Âl Zulfah säger att han stöds av många av sina kolleger i styrelsen.

Vi säger: Poängen ligger inte i många stödjare. Poängen ligger i det korrekta, även om antalet som håller fast vid det är litet. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Om du vill göra flertalet av jordens invånare till viljes, kommer de att leda dig bort från Allâhs väg. De går bara efter lösa antaganden och förmodar.” (6:116)

3 – Han menar att de utländska chaufförerna är orsaken till de många trafikolyckorna.

Vi säger: Många trafikolyckor betyder inte att kvinnan skall få köra bil. Kanske fördubblas de då. Kvinnan är svag och otroligt rädd. Detta gäller speciellt vid trånga och riskfyllda platser som endast kan konfronteras av starka män. Ett av de starkaste bevisen för att kvinnan är svag, är Allâhs Ord om de två kvinnorna:

”Innan vi kan vattna måste vi vänta till dess herdarna driver hem.” (28:23)

Detta gäller även om hon har en annan kvinna med sig. En kvinna kan inte klara av svåra situationer utan att ha en man vid sin sida.

4 – Han säger att kvinnan från utlandet kör bil utan att råka ut för skada.

Vi säger: Vårt samhälle är ett muslimskt samhälle – och lov och pris tillkommer Allâh. Det skyddar sin helgd. Det särskiljer sig från de utländska samhällena i vilka karaktärerna och moralerna har gått förlorade. Många av deras kvinnor har gått förlorade för att de inte bryr sig om dem.

5 – Âl Zulfah föreslår att åldersgränsen för en kvinna att ta körkort, skall vara 35-års ålder. Likaså tycker han att kvinnan skall få lov att köra inne i städerna såväl som på landsvägarna. Däremot anser han att hon inte får lov att köra på motorvägarna.

Vi säger: Om de finns faror på motorvägarna, finns de likaså på andra vägar. Frågan har nämligen en och samma dom. Dessutom är den unga kvinnan i större behov av bilen än den äldre kvinnan, ty hon är aktivare. Varför har du begränsat bilkörningen vid den äldre kvinnan?

6 – Han hävdar att det hör till intellektuell terrorism att förbjuda kvinnan köra bil.

Vi säger: Intellektuell terrorism är att motstrida Bokens och Sunnahns vägledning. Exempel på det är att låta kvinnan bli av med sitt liv och skydd.

Du bör rannsaka dig själv och återvända till ditt sunda förnuft.