al-Fawzân om kvinnan som spenderar sin egendom utan makens tillstånd

Publicerad: 2010-03-29
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00187-06.ra

 

Fråga: Vad är betydelsen av hadîthen som flera lärda anser vara god, nämligen:

”Det tillkommer inte en kvinna att spendera något av sina pengar utan hennes makes tillstånd.”

Sanningen är att kvinnan har rätt till sin egendom och att mannen inte har någon rätt att motsätta sig henne. Allâh har exempelvis gett henne en bestämd del av arvet. Likaså har Han låtit henne anskaffa sig lovligt uppehälle förutsatt att hennes makes rättighet inte missbrukas.

Det fanns rika affärskvinnor bland de första muslimerna. Kvinnan har alltså äganderätt av det Allâh har tillåtit och mannen har inte rätt att motsätta sig det.

Kvinnan får även skänka pengar i välgörenhet. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade predikat, gick han till kvinnorna och befallde dem att skänka välgörenhet om de så skulle skänka sina smycken. Till följd därav började de skänka sina smycken i välgörenhet och en stor mängd samlades ihop på böneplatsen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dock inte att de först skulle be sina män om lov. Han befallde dem att skänka välgörenhet utan att befalla dem att be männen om lov.