al-Fawzân om kategorisering av människor

Fråga: Den senaste tiden har många ungdomars tankesätt blivit tumultartade. De har blivit splittrade  och fanatiska. Vi hör talas om många kategoriseringar som att någon är Ikhwânî, Tablîghî, Surûrî, Djâmî och så vidare. Vad är sanningen kring dessa kategoriseringar? Är kategorisering förbjuden helt och hållet och hör den till meningsskiljaktigheterna?

Svar: Kategorisering som finns för att jaga iväg folk och sprida hat och fientlighet bland människorna är inte tillåten.

Kategorisering som finns för att skilja mellan den som gör fel och den som gör rätt, den som följer den korrekta metodiken och den som inte följer den korrekta metodiken, och för att personen som har gjort fel återvänder till sanningen, är korrekt. Människorna är inte likadana. Vissa är otrogna, andra är hycklare, somliga är trotsiga syndare och vissa är troende. Bland de troende finns det de som har en fullkomlig tro och det finns de som har en ofullkomlig tro. Människorna är som sagt inte på en och samma nivå.

Om syftet är att skilja mellan sanning och falskhet, så är det korrekt. Om syftet är att sprida hat bland den muslimska ungdomen och muslimerna, är det inte tillåtet. Det hör till Satans och hans medhjälpares handlingar.