al-Fawzân om kassettband med kvinnosång

Fråga: Det finns kassettband som innehåller tamburin och sjungande tjejer. Tjejer och kvinnor lyssnar på detta under ´Îd-dagen med argumentet att en sådan handling är tillåten under ´Îd. Vad säger ni om detta?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att lära tjejerna lättsinnigt tal och sång och att förlöjliga muslimska tjejer. Sådana kassettband måste förstöras. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät endast småflickorna sjunga under ´Îd, inte myndiga kvinnor. Det är inte tillåtet för myndiga kvinnor att sjunga och ägna sig åt lättsinnigt tal.