al-Fawzân om kallelsen till Qiyâm-ul-Layl

Publicerad: 2010-12-20
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Hayât-us-Sa´âdah”

 

Fråga: Vad är domen för att ropa till Qiyâm-ul-Layl under Ramadhân med orden:

”Salât-ul-Qiyâm, må Allâh belöna er.”?

Svar: Det saknar grund. Det är en innovation. Det är inte tillåtet att ropa till Qiyâm-ul-Layl oavsett fras.