al-Fawzân om Ismâ´îl al-Harawî

Fråga: Stämmer det att ´Allâmah Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) bok ”Madâridj-us-Sâlikîn” är en förklaring till ”Manâzil-us-Sâ’irîn” som är skriven av en tung Sûfî och att Ibn-ul-Qayyim ursäktade honom och förklarade hans bok?

Svar: Boken ”Manâzil-us-Sâ’irîn” är skriven av Imâm och Shaykh-ul-Islâm Ismâ´îl al-Harawî. Han ägde en form av Tasawwuf. Trots det är han en ädel imam. Han ägde en form av Tasawwuf, men han är en ädel imam. Ibn-ul-Qayyim förklarade den här boken och underströk felen. al-Harawî är alltså en av Ahl-us-Sunnahs imamer som dock besatt vissa aspekter från Tasawwuf.