al-Fawzân om Ibn ´Umars klippning av skägget

Fråga: Vad är domen för att korta skägget, vilket har rapporterats från Ibn ´Umar att han gjorde det i samband med vallfärden och ´Umrah?

Svar: Skägget skall inte kortas. Det skall låtas vara. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det skulle sparas och låtas vara. Hadîtherna är autentiska. De skall inte bemötas med invändningar. Om Ibn ´Umars handling är autentisk utgör den inget bevis. Poängen ligger i beviset, inte i någons, om det så skulle vara en följeslagares, handling om den opponerar sig beviset. De var Mudjtahidûn och i ett bra tillstånd, men deras handling utgör inget bevis om de går emot Sunnah. Ibn ´Umar kortade inte alltid sitt skägg. Han ansåg det tillhöra ritualen och gjorde det endast i samband med vallfärden och ´Umrah. Det var hans (radhiya Allâhu ´anh) Idjtihâd. Han skall dock inte följas i det.