al-Fawzân om Ibn Bardjas

Fråga: Vi drabbades av en olycka när Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas (rahimahullâh) gick bort för ett par dagar sedan. Vi har hört hur vissa människor sprider tvivel om honom. Hur pass kände ni honom? Det hade varit bra om ni kunde nämna något kort om Shaykhen – må Allâh förbarma Sig över honom.

Svar: Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas (rahimahullâh) var en man som alla visste var lärd, kallare till Allâhs (´azza wa djall) religion och rådgivare i sina verk, avhandlingar och klargöranden av sanningen. Hans position är känd. Den som sprider tvivel om honom sprider tvivel om följeslagarna. Det har spridits tvivel om de tidigare lärda. Dessa skall bara ignoreras. Ingen undkommer dessa människor. De sprider tom tvivel om följeslagarna, imamerna och de godvilliga människorna. Det finns inte en tid utan att dessa existerar. Men lov och pris tillkommer Allâh för att de endast skadar sig själva utan att de vet om det.