al-Fawzân om Ibn Abîl-´Izzs förklaring till at-Tahâwiyyah

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var boken ”Sharh-ul-´Aqîdah at-Tahâwiyyah” och att den består av skolastik…

Svar: Det stämmer inte. Det betyder att han inte har läst boken eller att han har läst den utan att förstå den. Det är ett konstigt uttalande. Det finns ingen skolastik i boken ”Sharh-ul-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”. Författaren till och med fördömer skolastiken i bokens inledning. Hela boken är citat av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans elev Ibn-ul-Qayyim. Hela boken är citat ur de två lärdas böcker; Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim. Det finns ingen skolastik i den. Den enda gången skolastiken nämns däri är när han fördömer den och varnar för den. Boken är bra. Den är full av bra ämnen. Den förklarar en ädel imams och en av Hanafiyyahs Hadîth-lärdas troslära, nämligen Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh). Boken är bra. Det finns inget i den som motstrider Salafs ord. Den stödjer Salafs ord.