al-Fawzân om Ibn ´Abdil-Wahhâbs uteblivna Takfîr på Ibn-ul-Fâridh

Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”Allâh vet att mannen har hittat på lögner om mig som jag inte alls har sagt och i många fall inte ens tänkt på. Några av dem är… Att jag gör Takfîr på Ibn-ul-Fâridh och Ibn ´Arabî…”

Ibn-ul-Fâridh är författaren till ”al-Mandhûmah at-Tâ’iyyah” som handlar om panteism. I den finns det otro och kätteri och skydd sökes hos Allâh. Trots det gjorde Shaykhen inte Takfîr på författaren. Han visste inte i vilket tillstånd som han hade dött och han visste inte huruvida han hade fått reda på sanningen eller inte. Han sade att det som finns i den är otro och kätteri, utan att göra Takfîr på författaren. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. De bekräftar varken paradiset eller helvetet åt någon bortsett från den som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat dem åt.

Ibn ´Arabî är känd och hette Muhyî-ud-Dîn bin ´Arabî at-Tâ’î, ledaren för panteismen. Ibn-ul-Fâridh var Ibn ´Arabîs anhängare. Trots det gjorde Shaykhen inte Takfîr på dem, även om de uttalade otro, villfarelse och kätteri. Att göra Takfîr på en individ kräver bevis, ty man vet inte om personen har ångrat sig. Allâh vet bättre.