al-Fawzân om Ibn ´Abdil-Wahhâbs åsikt om att inte göra Takfîr innan Iqâmat-ul-Hudjdjah

Fråga: Det har bekräftats att Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb inte gör Takfîr på gravdyrkarna förrän de har fått reda på sanningen. Han sade:

”Om vi inte gör Takfîr på den som dyrkar statyn på al-Badawîs grav…”

Har Iqâmat-ul-Hudjdjah villkor för en individ…?

Svar: Andra än Shaykh Muhammad har sagt detta. Alla imamer säger att man inte gör Takfîr på någon innan man har gett personen Iqâmat-ul-Hudjdjah. Iqâmat-ul-Hudjdjah betyder att man får reda på bevisen på ett sätt så att han förstår om han verkligen vill förstå. Det är inget villkor att personen förstår bevisen. Det är ett villkor att han får reda på dem så att han kan förstå dem om han verkligen vill förstå dem. Den här har fått reda på sanningen. Det finns människor som, när de får reda på bevisen, kan förstå dem om de verkligen vill förstå dem. Men denne vill inte förstå dem. Istället vill han fortsätta med sin sak och anser att detta hör till de extremas och Wahhâbiyyahs lära och att de andra och landsmännen har rätt eller att han tjänar på dessa gravar och dylikt. Inget av detta är en ursäkt hos Allâh.

I vilket fall som helst betyder Iqâmat-ul-Hudjdjah att man får reda på bevisen på ett sätt så att han förstår om han verkligen vill förstå. Denne har fått reda på bevisen.

Idag läses Qur’ânen upp så att alla kan höra den på ett förståeligt sätt om man verkligen vill förstå den. Men han vill inte förstå. Likaså har sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth nått alla. Detsamma gäller de lärdas och forskarnas ord och böcker som är utspridda bland människorna. Men dessa vill inte ändra uppfattning. De vill inte söka efter sanningen och det korrekta. Om detta är hans tillstånd, ursäktas han inte eftersom det är han som har varit försumlig och slarvig.