al-Fawzân om hopslagen Maghrib och ´Ishâ’ under sommaren

Fråga: Jag besökte ett islamiskt center i Belgien för att be. Jag märkte att de slår ihop Maghrib och ´Ishâ’ därför att ´Ishâ’ går in sent och nära midnatt och att folk arbetar och är trötta. Vad är domen för denna hopslagning? Får de göra så?

Svar: Det är inte tillåtet att slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ om det inte regnar. Det är bara det undantaget som nämns i Sunnah. Det är inte tillåtet att slå ihop bönerna bara för att ´Ishâ’ går in sent.