al-Fawzân om hascholja i håret

Fråga: Vad är domen för att kvinnan lägger hascholja i håret?

Svar: Om det är bekräftat att den är utvunnen från det narkotiserade haschet är det inte tillåtet att använda sig av den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd behandling med olovliga preparat och befallde att de hälls ut och förstörs. Narkotika är värre än sprit. Det är inte tillåtet för oss att använda oss av något som utvinns från narkotika. Det är vidrigt. Det medför även att narkotikan, eller dess utvinning, sprids bland människorna.