al-Fawzân om Hasan al-Bannâs princip

Fråga: Vissa säger att den muslimska minoriteten i väst inte skall varna för vilsna grupper och att man skall enas inom det man är överens och ursäkta varandra inom det man är oense. Därtill säger de att vi kommer att splittras och skrämma iväg de otrogna om vi talar om dem. Stämmer det de säger?

Svar: Den frasen är känd. De tillskriver den Hasan al-Bannâ. Jag tror att den finns i hans böcker. Det är fel. Ursäkta varandra inom det vi är oense? Vad är vi oense om då? Om det är inom trosläran får vi inte ursäkta varandra. I princip är ju meningsskiljaktigheten mellan oss och dem inom trosläran. Om det är inom något annat än trosläran så är det möjligt att vi har överseende. Meningsskiljaktigheter inom trosläran är inte accepterade. Vi skall inte alls ursäkta varandra inom den. Det är inte tillåtet.