al-Fawzân om grisämnet i Pepsi

Fråga: Det har sagts till mig att Pepsi består av ett ämne från grisen. Får jag dricka den här drycken?

Svar: Så länge den säljs i muslimernas affärer och dricks av muslimerna, dricker du den och lov och pris tillkommer Allâh. Det här ryktet har inte bekräftats via forskningar. Det är företagen som vill påverka varandra. De sprider dessa rykten för att påverka varandra och förstöra för varandras varor.