al-Fawzân om gamlingen i Madyan

Fråga: Var gamlingen som Mûsâ (´alayhis-salâm) kom till i Madyan Shu´ayb (´alayhis-salâm)?

Svar: Det vet man inte. Allâh vet bättre. Vissa säger att det var Shu´ayb, men det är inte synbart. Jag tror inte att det var Shu´ayb. Allâh nämnde inte att det var Shu´ayb. Det var en gammal man som slöt en överenskommelse med Mûsâ (´alayhis-salâm). Han var alltså en rättfärdig man från Madyan.