al-Fawzân om fruarnas lösögonfransar

Fråga: Vad är domen för att fruarna har lösögonfransar för sina makar?

Svar: Lösögonfransar är inte tillåtna. De ändrar på Allâhs skapelse. Kvinnan skall förbli såsom Allâh har skapat henne och ha sina ögonfransar och ögonbryn. Hon skall inte ändra på Allâhs skapelse och göra sig till med något som inte hör till hennes kropp. Det enda undantaget är om den skulle vara vanskapad, sjuk eller i behov av behandling. I detta fall skall ni behandla den. Men om hon är frisk räcker det med den skönhet som Allâh har skapat henne med som ögonfransar, ögonbryn och annat.