al-Fawzân om förvaring av pengar i banken

Fråga: Jag har mycket pengar i Egypten och fruktar för dem. Får jag sätta in dem i en islamisk bank?

Svar: Det är tillåtet att ha pengar i banken för att förvara dem. Det anses vara en nödsituation. Det är endast tillåtet att ha pengarna där för att förvara dem och inte för att vinna på det. Det är tillåtet då det är en nödsituation. Var skall människorna annars förvara sina pengar?