al-Fawzân om föräldrarna befaller en att lämna en stark rekommendation

Publicerad: 2010-12-12
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 232

 

al-Mardâwî sade:

”Även om föräldern är otrogen måste man lyda honom bortsett från det som är förbjudet eller starkt rekommenderat.”

Föräldern här omfattar både fadern och modern samt far- och morföräldrarna.

Om föräldrarna hindrar dig från att göra något obligatoriskt, eller starkt rekommenderat, lyder du inte dem. Om de säger till dig att inte be Witr eller de regelbundna, frivilliga bönerna i samband med de obligatoriska (Rawâtib) eller nattbönen, lyder du inte dem. Ty detta är en starkt rekommenderad Sunnah som man inte lyder föräldrarna för.