al-Fawzân om ”Fî Dhilâl-il-Qurân”, as-Sabûnîs Qur’ân-tolkning och an-Nasafîs Qur’ân-tolkning

Fråga: Vad anser ni om böckerna ”Fî Dhilâl-il-Qurân”, as-Sabûnîs Qur’ân-tolkning och an-Nasafîs Qur’ân-tolkning?

Svar: De lärda har uppmärksammat dem. Hänvisa till de lärdas uttalanden om ”Fî Dhilâl-il-Qurân” och dess fel och as-Sâbûnîs Qur’ân-tolkning.

Vad beträffar an-Nasafî, så var han Mâturîdî. Han hade Mâturîdiyyahs troslära och var Hanafî sett till Fiqh.