al-Fawzân om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Udhiyyah är starkt rekommenderat. Det är en slakt som görs för att komma Allâh närmare under ´Îd-dagen och Tashrîq-dagarna. På så sätt rättar man sig efter Ibrâhîm (´alayhis-salâtu was-salâm) när Allâh befallde honom att offra sin son Ismâ´îl som en prövning. När Ibrâhîm höll på att leva upp till Allâhs befallning, avskaffade Allâh domen och lät honom istället slakta en väldig slakt som en lösensumma för Ismâ´îl (´alayhis-salâtu was-salâm). Ibrâhîm slaktade och till följd därav förblev handlingen hos hans avkomma fram till Domedagen.

Likaså offrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två baggar för att återuppliva Ibrâhîms Sunnah. Han föreskrev handlingen för sitt samfund. Den är dock inte obligatorisk. Den är starkt rekommenderad enligt de flesta de lärda.