al-Fawzân om den som säger att ´Uthmâns böneutrop är en innovation

Fråga: Hur pass stämmer åsikten att ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) böneutrop är en innovation och villfarelse?

Svar: Det är det som är en innovation. Den som säger så är en innovation. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah.”

Tillhör inte ´Uthmân de renläriga kaliferna? Är han inte den tredje kalifen? I så fall är det han befaller Sunnah. Det första böneutropet är Sunnah liksom det första böneutropet innan Fadjr så att människorna vaknar. När ´Uthmân såg hur människorna var sysselsatta med jordbruk och affärer befallde han det böneutropet för att uppmärksamma dem till fredagsbönen så att de kunde förbereda sig. Sålunda blev det Sunnah.

Den här personen skiljer dock inte mellan Sunnah och innovationer. Enligt honom är allt han inte känner till en innovation.