al-Fawzân om den som säger att Hassân bin Thâbit var feg

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
https://alfawzan.ws/node/2075
https://www.youtube.com/watch?v=Zkraj26mc80

Fråga: Vad anser du om personen som säger att Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) var feg?

Svar: Är han som uttalar sig på detta vis modig? Jag tror att just han är den fegaste människan. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) försvarade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kallet verbalt. Hans ord skadade hedningarna mer än vad pilarna i mörkret gjorde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Försvara mig och du kommer att ha den heliga anden med dig.”

Hassân (radhiya Allâhu ´anh) kämpade med sina ord och poesier som hade en bättre effekt än svärden. Han brydde sig inte om andras misstycke för Allâhs sak och han kompromissade inte med någon. Han var uttrycklig med det – må Allâh vara nöjd med honom och nöja honom.

Den här personen är antingen okunnig utan att veta att han är okunnig eller också en fiende till följeslagarna som letar efter fel.