al-Fawzân om den som inte betalar allmosa

Fråga: Är personen som låter bli att betala allmosa utan att förneka dess plikt otrogen?

Svar: Nej. Om han inte betalar allmosa utav snålhet och inte förnekelse, så anses han inte vara otrogen. Han skall dock tvingas till att betala allmosa om det så behövs via krig. Han skall bekrigas för den, vilket Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) gjorde när han bekrigade dem som vägrade betala allmosa. Om han vägrar betala den utav förnekelse, så är han otrogen. Och om han vägrar betala den utav snålhet, så är han inte otrogen. Han skall dock tvingas till att betala allmosa om det så behövs via krig. Den är hans skyldighet.