al-Fawzân om den som inte ber för makthavaren

Fråga: Vad anser ni om den som säger att han inte är ålagd att be för makthavaren?

Svar: Det beror på att du inte älskar makthavaren, vilket tyder på hyckleri. Den muslimske makthavaren skall älskas och det skall bes för honom. Det är de troendes lära, nämligen att de älskar makthavarna och ber för deras framgång, vägledning och stöd. Deras vägledning innebär muslimernas vägledning. Om de vägleds, gagnar Allâh muslimerna via dem. Bön för dem hör till råd. Religionen är ett råd till Allâh, Hans sändebud och muslimernas ledare och lekmän. Salaf brukade be för makthavarna från predikstolarna. De brukade be för deras framgång, välgång och vägledning då det är till muslimernas fördel och nytta. Detta förnekas endast av den som har Khawâridjs och hyckleriets själ.