al-Fawzân om den som förkastar Ibn Bâzs och an-Nadjmîs ord

Fråga: Jag nämnde för en person ett utslag från Shaykh Ibn Bâz och Shaykh Ahmad an-Nadjmî om ett visst ämne. Han lyssnade inte och sade istället att det endast är tomma ord. Vad är domen för honom?

Svar: Domen är att han har förkastat sanningen för sin lust. Han befinner sig i en farlig situation och riskerar ett strängt straff. Vi ber Allâh att Han vägleder honom och får honom att återvända till sanningen.