al-Fawzân om den som följer imamen i femte Rak´ah

Fråga: Vi var i moskén och bad ´Asr. Imamen gick upp i femte Rak´ah trots att de bedjande påminde honom och var övertygade om att han gick upp i femte Rak´ah. I och med att han inte återvände satt vissa kvar medan andra följde med honom. Efter bönen uppstod oklarheter bland de bedjande kring bönens giltighet. Vad säger ni om detta?

Svar: De som är övertygade om att en Rak´ah har adderats får inte resa sig upp. Om de reser sig upp avsiktligt är deras bön ogiltig. Men de som gjorde det är okunniga. De har ingen kunskap om domen. De ursäktas för sin okunnighet och deras bön är giltig. Skulle man däremot veta att en Rak´ah har adderats och domen för handlingen, är hans bön ogiltig. Han får ta om bönen.