Den frivilliga bönens belöning i Den heliga moskén

Publicerad: 2012-12-18
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134315

 

Fråga: Är den frivilliga bönens belöning i Den heliga moskén mångfaldig som den obligatoriska bönen?

Svar: Hadîtherna tyder till synes på det. En bön i Den heliga moskén är 100.000 gånger bättre. Det är generellt och gäller samtliga böner.