al-Fawzân om de saudiska makthavarna och dem som gör Takfîr på dem

Fråga: Vad råder ni dem som gör Takfîr på detta lands makthavare och lärda med tanke på att vissa av våra landsmän gör Takfîr på dem?

Svar: Vi känner endast till gott om detta lands makthavare. Vi lever under deras ledning. Vi säger inte att de är skyddade från synder och att de inte gör fel. De gör fel. Därtill säger vi att det finns mycket gott i dem. Vi ber Allâh vägleda dem och ge dem ytterligare gåvor.

Dessa människor vill orsaka olydnad. De som uttalar sig på detta vis vill orsaka olydnad och splittra muslimerna. Det är deras motiv. Jag tror att de stöds av de otrogna och fienden. Vi skall hålla oss borta från dem. De vill splittra oss och orsaka olydnad. Vi behagas inte av detta under några som helst omständigheter.

De själva lever under denna ledning och under detta land och är otacksamma mot dess gåvor. De lever under det och är otacksamma mot gåvorna.