al-Fawzân om boken ”Hayât-us-Sahâbah”

Fråga: Vad anser ni om boken ”Hayât-us-Sahâbah”1?

Svar: Det är Tablîghiyyûns bok. De månar bara om dygder, dygdiga handlingar. De bryr sig inte om trosläran och Tawhîd. De bryr sig bara om dygdiga handlingar. Sûfiyyahs metodik med andra ord.

De bryr sig inte om att följeslagarna kämpade för Allâhs sak. De nämner inte deras kamp. De bryr sig inte om att följeslagarna lärde sig Tawhîd och dyrkade enbart Allâh. De bryr sig inte om det. De bryr sig bara om dygder.

1Av Muhammad Yûsuf al-Kândahlawî. Se https://waqfeya.com/book.php?bid=524