al-Fawzân om boken ”an-Nuqûlât as-Salafiyyah fîr-Radd ´alâ at-Tâ’ifah al-Haddâdiyyah”

Saudiarabien är grundat på den korrekta trosläran och Salafs metodik. Det accepterar inget obehörigt och tvetydigt från en okunnig eller lärd men vilsen som avser att ändra på landets färdriktning och införa tankesätt som motstrider den korrekta trosläran och sunda metodiken som det följer.

Den som har försökt göra det har landets lärda avvisat och förskjutit. Till det hör det brodern och Shaykh ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Âmir al-Ahmarî har skrivit vid namn ”an-Nuqûlât as-Salafiyyah fîr-Radd ´alâl-Haddâdiyyah”. Boken tar upp Takfîr, Tadhlîl och Tabdî´. Hans avvisning avtäcker deras tvivel och annullerar deras fel till fullo.

Må Allâh belöna honom väl och gagna med det som han har skrivit och förklarat.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

1427-05-09