al-Fawzân om boken ”al-Ghawghâ’iyyah hiyâ at-Tûfân”

Jag har läst boken ”al-Ghawghâ’iyyah hiyâ at-Tûfân”, skriven av broder och Shaykh Hamad al-´Uthmân vari han avvisar Dr Hâkim al-´Ubaysâns ideologier som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik då han uppmanar till revolt mot syndiga makthavare som inte har fallit i otro.

Och även om de skulle ha fallit i otro så är det inte tillåtet att göra uppror mot dem om muslimerna inte är tillräckligt starka för att kunna undkomma övervägande nackdelar, blodbad och fördärv. Så lade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grunden till den sunda metodiken. De lärda har tillämpat denna metodik och följt sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när de har behandlat det här ämnet och hållit sig borta från Khawâridjs och Mu´tazilahs metodik.

Jag tycker att avvisningen är bra och överensstämmande med Qur’ânen, Sunnah, Salafs metodik och imamernas metodik. Må Allâh belöna honom väl, låta hans bok gagna och utöka hans nyttiga kunskap och goda handlingar.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

1431-05-23