al-Fawzân om att vara på otrogna föräldrars begravning

Fråga: Är det tillåtet för muslimen att vara med på sina otrogna föräldrars begravning? Om han inte är det kommer han att hamna i konflikt med sina syskon och släktingar.

Svar: Nej. De otrogna tar hand om det otrogna liket. Muslimen tar inte hand om den otrognes begravning om det så skulle vara hans son. Men om det inte finns någon som begraver honom, begraver muslimen honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Alî att begrava Abû Tâlib. Om det inte finns några otrogna som kan ta hand om begravningen, skall muslimerna inte låta honom ligga kvar på marken. De skall begrava honom utan att att begrava honom i muslimernas begravningsplats.