al-Fawzân om att tro på att helvetet kommer att upphöra

På sidan 146 säger al-Bûtî att det är en innovation att tro på att helvetet kommer att upphöra och att det hamnar under muslimernas samstämmighet om vad som är en innovation.

För det första råder det ingen samstämmighet om att åsikten som säger att helvetet kommer att upphöra är fel och en innovation, vilket han påstod. Det finns nämligen delade åsikter i frågan1. Även om majoriteten inte har den åsikten, råder det inget enat fördömande av den. Det är en fråga som det finns delade åsikter om och som man inte anser den oliktänkande vara en innovatör för.

För det andra har de som har denna åsikt bevis för det i Qur’ânen och Sunnah, oavsett om bevisningen är rätt eller fel. I och med att åsikten bevisas av dem som har den, anses den inte vara en innovation. Ty en innovation är det som saknar bevis i grund och botten. Det enda man kan säga i detta fall är att åsikten är fel och inte en innovation.

Syftet med detta är inte att försvara denna åsikt. Syftet är att visa att den inte är en innovation. Innovationens principer tillämpas inte på den. Det är fråga som det finns delade åsikter i.