al-Fawzân om att ta upp händerna i tillbedjan efter bönen

Publicerad: 2011-06-08
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Fitan wa Mawqif-ul-Muslim minhâ
https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

 

Fråga: Vad är domen för att ta upp händerna i tillbedjan varje gång man har bett en frivillig bön i samband med den obligatoriska?

Svar: Det är tillåtet att göra det efter den frivilliga bönen. Det är emellertid inte tillåtet att göra det efter den obligatoriska bönen då det saknar bevis. Man skall tillbe utan att lyfta på händerna då det saknar bevis från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).