al-Fawzân om att ta upp händerna i samband med bön för den döde

Fråga: Vad är domen för att ta upp händerna när man ber för den döde vid graven?

Svar: Det är Sunnah. De skall stå vid hans grav efter begravningen och be om förlåtelse för honom och att Allâh stadgar honom och ta upp händerna under tillbedjan.