al-Fawzân om att svära vid Allâhs liv

Publicerad: 2011-08-03
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5405

 

Fråga: Vad är domen för att svära vid Allâhs liv?

Svar: Det är tillåtet. Allâhs liv är en av Hans egenskaper. Man svär vid Allâh eller vid Hans egenskaper som Hans liv, kunskap och förmåga.