al-Fawzân om att styra med människostiftade lagar

Fråga: En av de svåraste frågorna och en oklarhet för vissa ungdomar är domslut med mänskliga lagar. Vi skulle gärna vilja att ni klargör dem.

Svar: De lärda har klargjort denna fråga. Det närmsta är Ibn Kathîrs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning.  Han säger att den som styr med något annat än det som Allâh har uppenbarat för att han anser det vara bättre än Allâhs skrift och lag eller jämlikt med Allâhs lag eller att det är upp till var och en ifall man vill styra med Allâhs lag eller inte, är tveklöst otrogen. Denne är otrogen enligt samstämmigheten.

Skulle han däremot anse att Allâhs dom är sanningen och att de mänskliga lagarna är falska men utav frestelse eller hopp [om något världsligt] styra med de mänskliga lagarna, anses han vara orättvis och en trotsig syndare. Han anses dock inte vara otrogen för att han anser att det är obligatoriskt att styra med Allâhs dom och att alla andra lagar är falska. Däremot gör han denna handling för att få en anställning eller något annat världsligt ändamål. Hans troslära förblir dock. Han tror fortfarande på att Allâhs skrift är sanningen och att det är obligatoriskt att styra utmed den. Hans troslära är kvar. Den här personen är en trotsig syndare och inte otrogen.