al-Fawzân om att skriva i Qur’ânen

Fråga: Är det för minnets skull tillåtet att skriva med blyertspenna under verserna i en Mushaf?

Svar: Det är aldrig tillåtet att skriva i en Mushaf. Man skall varken skriva mellan verserna eller vid sidan om. En Mushaf skall vara ren på all form av skrift. Det enda som skall finnas i den är Qur’ânen. Om du vill skriva något får du göra det på ett blad eller i ett häfte.