al-Fawzân om att skicka pengar till organisationer till Udhhiyah

Fråga: Den senaste tiden har det spridits ett utslag från er om att det motstrider Sunnah att betala pengar till välgörenhetsorganisationer för Udhhiyah. Vad säger ni om det?

Svar: Ja, jag säger det nu. Udhhiyah skall ske i hemmet, hos slaktaren och hans barn och grannar. Han och hans barn skall äta av det, dela ut det i välgörenhet och skänka bort det. Det skall alltså slaktas hemma hos muslimerna så att familjerna gagnas öppet och dolt.

Om man slaktar på en annan plats, försvinner detta utmärkande drag som är visheten bakom slakten i hemmen. Den som vill skänka välgörenhet och ge till välgörenhetsorganisationer får ge dem frivillig välgörenhet. Vad gäller dyrkan, skall de förbli som de har varit. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slaktade hemma. Hans följeslagare slaktade hemma. De skickade inte pengar utomlands för att det skulle slaktas där. I så fall skulle fördelarna med slakten i hemmen och hemstaden försvunnit. Det är som sagt en ritual som skall äga rum i hemmen eller i hemstaden.